20 lat sądu polubownego ds. domen internetowych

Rejestracja domeny, może w pewnych przypadkach stanowić nieuczciwy proceder, powodować konflikty, podszywać się pod markę itd. Domena, może nie tylko stać się narzędziem kradzieży własności intelektualnej, ale również tworzyć narzędzie dla cyberprzestępców, którzy np. wykorzystują domeny do podszywania się pod legalnie działające strony. Dlatego, rozwój tej branży wymusił niejako powstanie Sądu Polubownego. Działalność wyspecjalizowanego orzecznictwa, ma za sobą już 20 lat. Z tej okazji powstał specjalny raport przygotowany przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Zachęcam do zapoznania się z działalnością i danymi przygotowanymi przez PIIT i NASK.

Dlaczego powstał Sąd polubowny ds. domen ?

Głównym założeniem twórców Sądu było zapewnienie podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą on-line, szybkiej i skutecznej ochrony ich praw ze względu na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość biznesową w Internecie. Nieuczciwa rejestracja nazwy domeny wyklucza z Internetu (w obrębie danej domeny, np. „.pl”)przedsiębiorcę, który działa pod firmą odpowiadającą nazwie domeny w świecie rzeczywistym. Szybkie rozstrzygnięcie takiej sprawy często jest jedynym ratunkiem dla prowadzonej on-line działalności. Aby sprostać tym potrzebom, została stworzona uproszczona procedura z krótkim terminem rozpoznania sprawy,w której dominuje postępowanie prowadzone on-line, pozbawione formalizmów Kodeksu postępowania cywilnego.
(źródło: Raport PIIT.org.pl)

20 lat Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT

Przyjrzymy się, jak wyglądało działania Sądu Polubownego przez 20 lat.

-przeprowadzono 1318 arbitraży

-przeprowadzono 94 mediacje

-średni czas trwania sporu 2 miesiące (bez składania pozwu)

-średni czas trwania sporu ok 4 -5 miesięcy (ze złożeniem pozwu i wydaniem wyroku)

-352 tyle wniosków było z powództwa podmiotu zagranicznego

Przykłady sporów, które rozstrzygał Sąd Polubowny.

Forma takiego Sądu Polubownego ds. domen internetowych, jest bardzo potrzebna. Przy kilku milionach nazw domen, dochodzi do konfliktu między dwoma stronami. Taka instytucja pozwala szybko rozwiązać konflikt, co przy działalności online, jest bardzo ważne.

Raport dostępny pod tym linkiem: https://dns.pl/Raport-30-lecie-PIIT-20-lecie-Sadu.pdf

Dodaj komentarz