Dostęp do Internetu w Polsce

Rozwój sektora informatycznego w Polsce z każdym rokiem wzrasta to dobre zjawisko, ponieważ powiększa nam się automatycznie grupa potencjalnych klientów, których możemy pozyskać. Więcej osób z dostępem do Internetu to większe szanse na sprzedaż towarów lub usług. Również wzrasta rynek reklamy, ponieważ coraz częściej to w Internecie  bardziej opłaca się promować. Zwiększa się również zapotrzebowanie na wszelkich specjalistów związanych z informatyką, telekomunikacją czy też marketingiem internetowym.

 

Komputer w gospodarstwie domowym

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

W % ogółu gospodarstw danej grupy

Ogółem

66,1

69,0

71,3

73,4

74,7

Typ gospodarstw danej grupy

Gospodarstwa z dziećmi

86,6

90,8

93,6

94,6

95,2

Gospodarstwa bez dzieci

55,7

58,2

60,4

62,8

64,4

Miejsce zamieszkania

Duże miasta

71,5

72,9

75,1

79,2

79,1

Mniejsze miasta

66,3

70,3

71,7

71,4

73,3

Obszary wiejskie

60,2

63,7

67,1

69,4

71,7

Stopień urbanizacji

Niski

60,6

65,4

67,3

68,8

71,1

Średni

66,4

67,9

72,1

73,0

74,4

Wysoki

71,0

72,6

74,8

77,5

78,3

Regiony

Polska wschodnia

64,4

64,5

68,0

69,6

71,8

Polska centralna

67,2

69,8

71,3

75,0

76,2

Polska zachodnia

65,2

71,1

74,0

72,9

74,0

Komputer gdzie liczba procentowa jest największa to: rodziny z dziećmi, duże miasta, gdzie jest duży poziom urbanizacji. Patrząc na region to w Polsce centralnej  jest najwięcej komputerów na mieszkańca.Analizując sytuację na rynku w okresie od roku 2009 do roku 2013 widzimy z każdej z tych wymienionych w tabeli grupy wzrost komputerów. Ogólnie w badanym okresie liczba wzrosła od 61,1% do 74,7%. Jak te procenty przekładają się na liczbę osób? Otóż liczba osób mających komputer to 19,6 miliona użytkowników, z których regularnie z komputera korzysta 18.6 miliona Polaków.

Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do internetu

 

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

W % ogółu gospodarstw

Ogółem

58,6%

63,4%

66,6%

70,5%

71,9%

Cele korzystania z Internetu

Cele korzystania z Internetu

2009

2010

2011

2012

2013

W % osób korzystających z Internetu

Korzystanie z poczty elektronicznej

80,9

81,3

81,4

82,0

81,9

Wyszukiwanie informacji i towarach i usługach

51,6

66,7

71,8

76,3

72,4

Czytanie,pobieranie czasopism on-line

32,3

29,6

29,0

47,7

47,7

Szukanie informacji dt. zdrowia

40,2

43,1

37,8

48,3

42,3

Słuchanie radia i oglądanie telewizji online

33,9

37,5

37,7

46,4

44,5

Korzystanie z usług bankowych

38,2

43,0

44,3

51,3

50,9

Telefonowanie przez Internet, wideokonferencje

35,8

34,1

34,6

38,7

38,3

Korzystanie z serwisów poświęconych turystyce

25,8

29,6

31,1

19,9

18,9

Pobieranie programów komputerowych

29,0

28,1

25,8

26,5

23,1

Szukanie pracy, wysyłanie ofert

16,3

17,7

18,5

22,0

17,9

Sprzedawanie towarów np. na aukcjach

10,3

13,4

12,3

15,3

12,0

Liczba osób zarówno posiadających komputer jak i dostęp do internetu notuje wzrosty. To dobra wiadomość, ponieważ im większy rynek tym mamy większe szanse na większą liczbę klientów. Rozwój internetu sprawia, że świadomość użytkowników wzrasta, dlatego też potrzeba również większej ilości specjalistów. Oznaczać to może większe rynki dla domen internetowych, zapotrzebowanie na specjalistów pozycjonowania stron, serwisantów komputerowych…Zatrudnienie w tym sektorze z roku na rok wzrasta, patrząc tylko na okres 2009 do 2012 wzrost ten wyniósł 11,6%

Sprzedaż w sektorze ICT

ICT- odczytamy jako technologie informacyjną i komunikacyjną (skrót z języka angielskiego ICT ang. Information and technologies) Sprzedaż w sektorze ICT w 2012 roku wzrosła o 30,8% w porównaniu z rokiem 2009. Dane  te to kolejny dowód jak duże pieniądze są w tym sektorze do zgarnięcia, tym bardziej, że ciągle ten sektor będzie się rozwijał.  Wzrost 30% w latach 2009-2012 pokazuje jak ogromny jest potencjał na tym rynku.

 

źródło:

Dane udostępnione przez GUS w publikacji „Społeczeństwo informacyjne w Polsce Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013″ Główny Urząd Statystyczny.