Tag: odnowienia domeny

Początek roku domeny pl

Ukazał się raport dt. domeny .pl za pierwszy kwartał 2013 roku.  Raport przygotowany przez NASK dostarcza nam dużo informacji o sytuacji polskiej domeny na początek roku 2013. Poniżej kilka szczegółowych informacji o „naszej domenie”.

 

Ile jest domen .pl ?

 

Według danych przedstawionych przez NASK pod koniec pierwszego kwartału, liczba domen z końcówką .pl sięgnęła liczbę 2 407 387 aktywnych adresów DNS.  W pierwszym kwartale zarejestrowano 278 840 adresy, co daje nam średnią liczbę 3 032 rejestrowanych domen .pl dziennie. Należy zaznaczyć jeszcze, że największą popularnością, bo ponad 71% cieszyły się domeny najwyższego poziomu. Dane te pokazują, że w pierwszym kwartale domeny regionalne i funkcjonalne cieszyły się mniejszą popularnością.

Dane pokazują wyraźnie, że polska domena, nie rozwija się już tak dynamicznie jak to miało miejsce od roku 2007.

 

Poziom odnowień domeny .pl w pierwszym kwartale  2013

Tak jak w poprzednich okresach, tak i początek roku .pl przynosi niski poziom odnowień domeny .pl. Pisze niski, ponieważ liczba odnowień domen .pl w pierwszym kwartale osiągnęła liczbę 59.09%. Poziom odnowień jednak był nieco lepszy od poprzedniego, w który odnawiano domeny .pl na poziomie 58.96%.

Biorąc pod uwagę wiek domeny, to poziom odnowień jest większy im starsza jest domena. Tak dla przykładu: domena zarejestrowana w roku 2012 miały średnią liczbę odnowień na poziomie 33.10%, domeny z 2011 roku miały poziom odnowień na poziomie 73.45%, a domeny zarejestrowane w 2010 roku 79.71%. Domeny, które były rejestrowane przed 2010 roku były odnawiane na poziomie 90.23%

Źródło: pełny raport dostępny jest do pobrania na stronie dns.pl